VCCDC

Danh sách Nghệ sĩ

Phạm Tuyên

Hoàng Hà (Hoàng Phi Hồng)

Andiez (Nam Trương_Trương Nguyễn Hoài Nam)

Dương Khắc Linh

Nguyễn Minh Cường

Tăng Nhật Tuệ

Đạt G

Vương Anh Tú

LyLy

Phạm Việt Hoàng

Soobin Hoàng Sơn

Phạm Bảo Nam

Đoàn Minh Vũ

Trang Pháp

Binz

Bảo Thạch

Rhymastic

SlimV

NSND Thanh Ngoan

Hương Tràm

Nguyễn Quý Cao Nguyên (W/n)